Previous
Next

Đóng Góp Cho Cộng Đồng

  • Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức Khoa học và công nghệ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt về sức khỏe tình dục và sinh sản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát hiện và phục hồi chức năng cho người khuyết tật. VietHealth xây dựng những quan hệ bình đẳng và tin cậy với các đối tác thuộc chính phủ, các cấp địa phương và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước có chung mối quan tâm. VietHealth có khả năng hợp tác với những đối tác khác nhau để cung cấp các chương trình/dự án, dịch vụ hiệu quả và chuyên nghiệp với chất lượng cao.
Giới Thiệu
Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức Khoa học và công nghệ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng,
Dịch Vụ
Công ty TNHH Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth là một doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2011 bởi Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững
Liên Hệ
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE BỀN VỮNG – VIETHEALTH. Địa chỉ: Số 8 D2B, TTVPCP, ngõ 26 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Sứ mệnh

  • Sứ mệnh của VietHealth là nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em, phụ nữ và các nhóm yếu thế bao gồm người khuyết tật, các dân tộc thiểu số, hộ gia đình nghèo, các vùng sâu vùng xa và các nhóm có nguy cơ cao (MARP) bằng cách xây dựng, thử nghiệm và mở rộng các mô hình can thiệp bằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng với giá cả phù hợp và tiện lợi.