Hội thảo truyền thông vận động về Phá thai an ...

Với mục đích nâng cao nhận thức về phá thai an toàn, quyền và chính sách liên quan đến sức khoẻ sinh sản/sức khoẻ tình dục cho thanh niên ở Việt Nam v ...

Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, phá ...

Ngày 30/8/2016, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo “Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về trợ ...

Triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước của Li ...

Trong hai ngày 25-26/8/2016, tại Đồ Sơn, Hải Phòng Cục bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TBXH) phối hợp với các tổ chức VietHealth, VNAH, UNICEF tổ chức Hội thảo ...

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn

Hoạt động “Tập huấn chuyển giao kỹ thuật can thiệp cho cha mẹ trẻ khuyết tật của huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng” thuộc dự án “Nâ ...

Hội thảo chia sẻ mô hình PHS/CTS

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em cho một số tỉnh, thành phố tại miền Trung.

Chương trình tình nguyện "Hành trình về nguồn ...

Hướng đến kỉ niệm ngày 27/7, để tri ân những gia đình có công với cách mạng, Đoàn TNCS HCM Bộ y tế cùng với Trung tâm sức khỏe bền vững (VietHealth) v ...

Tuyển dụng nhóm tư vấn đánh giá cuối kỳ

Dự án “Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em tại Đà Nẵng” do Cơ quan Viện trợ Ailen - IrishAid tài trợ ...

Tìm hiểu công tác thực hiện dự án viện trợ nư ...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) vừa cử Đoàn công tác làm việc với Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững – Vi ...

Gia hạn thời gian tuyển dụng Tư vấn đánh giá ...

Dự án Nâng cao năng lực về phát hiện sớm và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em tại tỉnh Yên Bái với mục tiêu nâng cao năng lực cho mạng lưới cán bộ cộng ...

Họp xây dựng chiến lược phát triển của tổ chứ ...

Từ ngày 12-14/06/2016, VietHealth tổ chức hoạt động xây dựng định hướng chiến lược phát triển tổ chức và xây dựng năng lực làm việc nhóm cho toàn bộ n ...
Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
540228
Online:
77