Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” - DISTINCT cần tuyển dụng Điều phối viên dự án tại tỉnh Tây Ninh hoặc ...

Tuyển dụng Phó giám đốc dự án

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là tổ chức phi chính phủ hoạt động khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ...

Tuyển dụng Kế toán viên làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) tuyển vị trí: Kế toán viên làm việc tại Hà Nội. Hạn chót nhận hồ sơ: 15/03/2018.

Thông báo mời thầu kiểm toán 2017

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững - VietHealth là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động tron ...

Tuyển dụng Kế toán cao cấp làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ...

Tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc tại Tây Ninh

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ...

Tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ...

Tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc tại Hà Nội

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ...

Tuyển dụng tư vấn Quản lý ca

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hoạt ...

Thông báo tuyển dụng

VietHealth cần tuyển các ứng viên phù hợp cho 01 Phó Giám đốc dự án
Đầu  <<  1  2  >>  Cuối
Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800385
Online:
61