Thông báo tuyển dụng

VietHealth cần tuyển các ứng viên phù hợp cho 01 Phó Giám đốc dự án

Tuyển dụng "Điều phối viên dự án tỉnh"

Dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật (KHÁC BIỆT)” với mục đích Nâng cao chất lượng sống cho trẻ khuyết tật t ...

Tuyển dụng Cán bộ dự án

VietHealth tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc tại 3 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước

Tuyển dụng Cán bộ Dự án.

Dự án: “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), do Tru ...
Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
679161
Online:
26