Tiếp tục đồng hành với Đà Nẵng

Ngày đăng 12/01/2018

Từ 2012 - 2016, với sự hỗ trợ của Cơ quan viện trợ Ireland – Irish Aid, VietHealth đã triển khai Dự án “Nâng cao năng lực và tính bền vững về phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ từ 0 - 6 tuổi” tại 3 quận, huyện của TP Đà Nẵng. Kết thúc giai đoạn này, nhà tài trợ, các đối tác tham gia dự án và cộng đồng đã đánh giá rất cao về các kết quả của Dự án bao gồm: xây dựng năng lực cho đối tác các ngành y tế, giáo dục và lao động về nội dung phát hiện và can thiệp sớm (PHS/CTS) khuyết tật trẻ em; cung cấp các dịch vụ PHS/CTS cho trẻ khuyết tật; vận động chính quyền địa phương tiếp nhận và làm chủ mô hình dự án.

Tháng 7/2017, Cơ quan viện trợ Ireland quyết định tiếp tục hỗ trợ VietHealth triển khai mở rộng mô hình ra 4 quận huyện còn lại của Đà Nẵng trong giai đoạn 2017-2021 với mục đích: cung cấp dịch vụ PHS/CTS cho trẻ khuyết tật; tiếp tục xây dựng năng lực về PHS/CTS khuyết tật trẻ em; và chuyển giao mô hình để Đà Nẵng trở thành nơi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật về triển khai mô hình này cho các tỉnh bạn.

Chiều ngày 11/1/2018, Lễ Ký kết Dự án “Nâng cao năng lực và tính bền vững về phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ từ 0 - 6 tuổi” giai đoạn II giữa VietHealth và Sở LĐTBXH Đà Nẵng được diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hành chính của TP Đà Nẵng với chứng kiến của: ông Hồ Kỳ Minh - UVTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Lê Duy Tiến – Phó tổng thư ký, Trưởng ban Ban KHCN&MT VUSTA; đại diện Bộ LĐTBXH; đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo; đại diện các sở ban ngành và quận huyện của TP Đà Nẵng.

  

Trong buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh - UVTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát biểu khẳng định cam kết: Đà Nẵng sẽ phối hợp với VietHealth triển khai hiệu quả dự án; tiếp tục chủ động tiếp nhận chuyển giao mô hình can thiệp; và phân bổ ngân sách địa phương cho hoạt động phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật ở trẻ em trên toàn địa bàn thành phố.

Tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
808887
Online:
53