Thông báo tuyển dụng

Ngày đăng 18/08/2017

TUYỂN DỤNG

Vị trí:                       Phó Giám đốc dự án

Tên Dự án:            “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật (KHÁC    BIỆT)”

Cơ quan tài trợ:     USAID

Mục đích:              Nâng cao chất lượng sống cho trẻ khuyết tật từ 0 đến 6 tuổi và thành viên gia đình thông qua triển khai mô hình toàn diện phát hiện sớm, can thiệp sớm hướng đến phát triển, giáo dục và hòa nhập xã hội cho trẻ em khuyết tật.

Thời gian:               5 năm

Địa bàn:                  Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Phước.

Bản Mô tả công việc kèm theo (Truy cập: https://goo.gl/UbBPYm )

Những ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thư quan tâm và CV tới email: info@viethealth.org.vn distinct.viethealth@gmail.com hạn cuối cùng là ngày 20 tháng 09 năm 2017.

Sau khi tiếp nhận và rà soát hồ sơ, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với ứng viên phù hợp và thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn cụ thể. VietHealth sẽ tiến hành phỏng vấn tuyển dụng 02 đợt, dự kiến đợt 1 vào ngày 07/09/2017 và đợt 2 vào ngày 21/09/2017. 

Liên hệ số: 02437186622 (22) để biết thêm thông tin.

 

Tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800409
Online:
85