Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dịch vụ kiểm toán

Ngày đăng 29/12/2017

Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập

(Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017)

Số TBMT: 140-CV/MT-VH

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững - VietHealth là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2017, VietHealth đã triển khai các dự án thuộc lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, trẻ em khuyết tật, sức khỏe tinh thần trong thảm họa, vệ sinh môi trường… với tổng số vốn viện trợ nhận được khoảng 800.000 USD từ các nhà tài trợ.

VietHealth trân trọng kính mời các nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán có đủ tư cách hợp lệ và năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập năm 2017.

- Yêu cầu thời gian kiểm toán trong vòng tháng 02/2018. Thời gian phát hành báo cáo Kiểm toán và thư quản lý trước ngày 15/3/2018.

- Loại thông báo: Thông báo thực.

- Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.

- Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài chính năm 2017).

- Nguồn vốn: Nguồn viện trợ.

- Bên mời cung cấp dịch vụ: Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững.

- Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi cả nước.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ  ngày 22/12/2017 đến  trước 14h ngày 29/12/2017.

- Gia hạn đến 14h ngày 05/01/2018

- Địa điểm nhận hồ sơ:

 Bà Ngô Yến Ly – Phòng Hành Chính 

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững

Phòng 1702 - Toà A - Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243 717 3118 (01666291019)       Fax: 0243 717 3418

- Hồ sơ yêu cầu:

* Thư quan tâm;

* Dự kiến kế hoạch Kiểm toán;

* Bản chào giá.

Tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
808915
Online:
81