Hội đồng Sáng lập VietHealth

Ngày đăng 12/05/2014

HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP VIETHEALTH

 

1.

Ông Nguyễn Văn Quyết

Chủ tịch Hội đồng

2.

Bà Phan Vũ Thị Kiều Anh

Phó Chủ tịch Hội đồng

3.

Ông Đặng Minh Hải

Ủy viên Hội đồng

4.

Ông Tống Hoài Nam

Ủy viên Hội đồng

5.

Ông Phan Bá Vượng

Ủy viên Hội đồng

 

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800387
Online:
63