Hội thảo tổng kết dự án FELM

Ngày đăng 26/12/2016

HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN

Dự án ”Nâng cao năng lực về phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em tại tỉnh Yên Bái” do Tổ chức FELM – Phần Lan hỗ trợ triển khai từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2016 do Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth) phối hợp với Sở Y tế Yên Bái thực hiện tại 02 huyện Trấn Yên và Lục Yên.

Với các mục đích: 1) Chia sẻ Báo cáo tóm tắt kết quả Đánh giá cuối kỳ dự án; 2) Báo cáo Kết quả Dự án qua các chỉ số và một số câu chuyện điển hình; 3) Chia sẻ kết quả và bài học kinh nghiệm triển khai dự án tại 02 huyện Lục Yên và Trấn Yên; 4) Thông báo Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020, VietHealth phối hợp với Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo tổng kết dự án vào ngày 23/12/2016 tại Hội trường lớn, Sở Y tế tỉnh Yên Bái, số 656 - đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan Ban Ngành cấp tỉnh gồm UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh, Trung tâm hỗ trợ phát triển, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Báo Yên Bái, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; 02 phụ huynh trẻ khuyết tật của huyện Trấn Yên; Ban điều hành dự án, Phòng giáo dục và Phòng LĐTBXH 02 huyện Lục Yên và Trấn Yên; 7 huyện ngoài dự án gồm đại biểu từ Trung tâm Y tế huyện và Phòng LĐTBXH của TP Yên Bái, Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Căng Chải; VietHealth và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Sức khoẻ (đơn vị đánh giá cuối kỳ).

Hội thảo kết thúc trong không khí đoàn kết, nhất trí từng bước triển khai hoạt động duy trì và nhân rộng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm trên toàn tỉnh Yên Bái theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế và UBND tỉnh Yên Bái. 

 

Tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800421
Online:
97