Hội nghị quốc gia về tình dục, sức khoẻ và xã hội lần thứ 3

Ngày đăng 25/10/2016

Hội nghị quốc gia về tình dục, sức khoẻ và xã hội lần thứ 3 với chủ đề: “Nạn nhân hay Tội nhân - Các rào cản thể chế và văn hoá cho việc giải quyết bạo lực tình dục ở Việt Nam” sẽ được tổ chức vào ngày 29 – 30/11/2016 tại Hà Nội.

Mục tiêu của hội nghị:

1. Rà soát vấn đề bạo lực tình dục trong bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị của Việt Nam qua các kết quả nghiên cứu xã hội, kinh nghiệm thực địa và các bài học từ can thiệp.

2. Xây dựng và cung cấp các khuyến nghị thiết thực cho cải thiện chính sách, xây dựng chương trình, tổ chức các hoạt động xã hội và truyền thông nhằm giải quyết bạo lực tình dục.

3. Thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, các tổ chức dân sự xã hội và các cơ quan hỗ trợ kĩ thuật và tài chính quốc tế thông qua diễn đàn đối thoại về các ưu tiên và giải pháp đối với bạo lực tình dục.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập:

https://drive.google.com/open?id=0BxD6mtL4juaTbXhUU2xLYWhYNDA

Tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
808843
Online:
9