Hội đồng VietHealth

Ngày đăng 12/05/2014

HỘI ĐỒNG VIETHEALTH

 

1.

Ông Nguyễn Văn Quyết

Chủ tịch Hội đồng

2.

Ông Lê Quang Dương

Phó Chủ tịch Hội đồng
Giám đốc VietHealth

3.

Ông Hoàng Trung

Trưởng ban Kiểm soát

Phó Giám đốc VietHealth

4.

Ông Đỗ Ngọc Tấn

Ủy viên Hội đồng

5.

Bà Lưu Thị Hồng

Ủy viên Hội đồng

6.

Bà Đỗ Thị Vân

Ủy viên Hội đồng

7.

Ông Trịnh Quang Dũng

Ủy viên Hội đồng

8.

Ông Trần Trọng Hải

Ủy viên Hội đồng

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800411
Online:
87