Tầm nhìn & sứ mệnh

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệ ...

Hội đồng Sáng lập VietHealth

Hội đồng Sáng lập VietHealth

Hội đồng VietHealth

Hội đồng Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững

Sơ đồ Tổ chức VietHealth

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng, đặc biệ ...

Tổng quan về VietHealth NGO

Tầm nhìn của VietHealth là trở thành tổ chức phi chính phủ dẫn đầu được công nhận rộng rãi là một nhà cung cấp dịch vụ thân thiện với các giải pháp và ...

Tổng quan về Công ty VietHealth

Công ty TNHH Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth là một doanh nghiệp xã hội được thành lập năm 2011 bởi Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (vi ...
Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800425
Online:
101