Danh sách nhà tài trợ

Ngày đăng 12/05/2014

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ

Logo

Tên đơn vị

Mô hình tài trợ

Năm

 

Cơ quan Viện trợ Ailen - IrishAid

Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở trong việc dự phòng, phát hiện và can thiệp sớm khuyết tật trẻ em

2010-2014

 

Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM)

 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế xã/thôn bản trong việc dự phòng, phát hiện sớm và can thiếp sớm khuyết tật trẻ em

2010-2014

 

Latter-Day Saint Charities

Thử nghiệm mô hình phòng khám Phục hồi Chức năng Trẻ em chất lượng cao tại Hà Nội

2011-2012

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
800341
Online:
17