Đánh giá tiến bộ trẻ sau can thiệp tại huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh

Ngày đăng 22/09/2018

Từ ngày 18/9/2018 - 22/9/2018, Dự án Tăng cường năng lực mạng lới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật tại Tây Ninh (DISTINCT) đã tổ chức đợt đánh giá tiến bộ cho trẻ khuyêt tật sau can thiệp GDĐB tại huyện Tân Biên. Hoạt động được triển khai bởi các chuyên gia về giáo dục đặc biệt với sự tham gia của cán bộ giáo dục tại địa phương đã được Dự án đào tạo.

Qua đợt đánh giá, các chuyên gia đã đóng ca đối với 16 trường hợp đã được can thiệp, trong đó có 10 trường hợp trẻ đã có các kỹ năng phù hợp với độ tuổi, 05 trường hợp phụ huynh không tiếp tục hợp tác và 01 trường hợp trẻ chuyển khỏi địa bàn, còn lại 20 trường hợp vẫn phải tiếp tục can thiệp trong thời gian đến.

Đồng thời, nhóm chuyên gia cũng đã kết hợp khám, đánh giá cho 08 trẻ mới (05 trẻ trên địa bàn huyện Tân Biên và 03 trẻ trên địa bàn TP. Tây Ninh); trong đó, cả 08 trẻ đều cần đưa vào chương trình để can thiệp.

 

Tin khác

Hỗ trợ trực tuyến

Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản
ĐT: (04) 3572 1034

Điện thoại: (04) 3717 3418(04) 3717 3418

 
043 572 1034043 572 1034
DT: 043 572 1034043 572 1034

Phục hồi Chức năng Trẻ em
ĐT: (04) 3718 6622

Truy cập:
808913
Online:
79